Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nominacja do "Pozytywisty Roku 2012"

Z radością informujemy, iż p. Jolanta Begińska - nauczycielka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach otrzymała nominację do prestiżowego konkursu organizowanego przez Fundację Inkubatorów Przedsiębiorczości WOKULSKI pn. "Pozytywista Roku 2012".

P. Jolanta Begińska została nominowana w kategorii wizja i przywództwo – za wybitne zasługi w działalności edukacyjnej; przedsiębiorczość i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży w woj. opolskim; propagowanie piękna poprawnej polszczyzny, piękna i odrębności kultury śląskiej oraz krzewienie kultury słowa wśród młodzieży. 

Wersja XML