Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Program „Aktywna Tablica” w Gminie Łubniany

aktywna tablica.png

Rządowy Program „Aktywna Tablica” w Gminie Łubniany

Gmina Łubniany uzyskała dofinansowanie w wysokości 69 704,23 zł ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Opolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zadanie publiczne obejmuje Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich w Łubnianach i Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego został zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.


Całkowita wartość projektu wynosi 87 204,23 zł, w tym 17 500 zł wkładu własnego zapewniła Gmina Łubniany.

 

Wersja XML