Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkańcy ulic Sportowej i Akacjowej w Kępie doczekają się nowej drogi

Mieszkańcy ulic Sportowej i Akacjowej w Kępie doczekają się nowej drogi wraz z chodnikiem, zjazdami na zabudowane posesje i odwodnieniem.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Wójt Paweł Wąsiak podpisał umowę ze sprawdzonym w dziedzinie budowy dróg Wykonawcą - S.A.M. Marcin Balcarz.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w ramach obu inwestycji został Piotr Adamczyk Biuro Obsługi Inwestycji ze Zdzieszowic.

"Podpisana umowa jest dowodem na to, że dotrzymuję swoich obietnic i wspólnymi siłami rozwijamy infrastrukturę drogową w naszej Gminie. Oczywiście na miarę możliwości, przede wszystkim tych finansowych. Małymi, ale pewnymi krokami zmierzam do wyznaczonego celu, Wiem, że w tym temacie przed nami jeszcze mnóstwo pracy" - Wójt Gminy Łubniany.

Przypomnijmy na budowę obu dróg uzyskaliśmy dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości inwestycji.

 

Wersja XML