Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji najpóźniej do 30.06.2022 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB, termin składania deklaracji najpóźniej do 30.06.2022 r.

Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji  obowiązek oznacza? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

Jak i gdzie składać deklaracje

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Terminy złożenia deklaracji

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Uruchomiona została infolinia pod numerem 22 295 51 28, a także nowa e-usługę Sprawdź swoją deklarację

Wersja XML