Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielony azyl w PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach

Zielony azyl w PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach.

To urokliwe miejsce powstało miedzy boiskiem a szkołą i właśnie tutaj będą mogły odbywać się lekcje na świeżym powietrzu.

Pod chmurką można realizować wszystkie zajęcia z przedmiotów, które są w podstawie programowej zapewnia Wiesława Palt – Dyrektor PSP w Łubnianach.

W ramach projektu ZIELONY BACKSTAGE uczniowie nie tylko stworzyli własny ogród, ale i poznali tajniki roślin oraz sekrety ich pielęgnacji. Powstała też biblioteka na świeżym powietrzu.

W ideę stworzenia zielonego azylu zaangażowali się wszyscy  - Dyrekcja i Nauczyciele, Rodzice i Dzieci, co stanowiło „żywą lekcję biologii”, będąc jednocześnie doskonałą okazją do integracji.

Projekt wykonała klasa szósta z Wychowawczynią Magdaleną Swobodzian, która jest jednocześnie koordynatorem i pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.

Zadanie zostało zrealizowane z darowizny Fundacji Orlen, w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi.

 „Jestem dumny i bardzo dziękuję za zaangażowanie Pracowników szkoły w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Projekt ten konkretnie wpisuje się w nasze promocyjne hasło „Naturalnie Łubniany” . To świadczy o Waszej przedsiębiorczości i trosce o dobro Dzieci oraz rozwój naszej „małej ojczyzny”–Paweł Wąsiak Wójt Gminy Łubniany.

 

 

 

Wersja XML