Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ul. Szkolna w Dąbrówce Łubniańskiej wyremontowana

Ul. Szkolna w Dąbrówce Łubniańskiej doczekała się generalnego remontu.

Inwestycja obejmowała budowę drogi asfaltowej o szerokości od 3,5m do 5m z powierzchniowym odwodnieniem, uporządkowaniem poboczy oraz pogłębieniem rowu.Zostały również wykonane zjazdy do posesji.


Wartość inwestycji 545 090, 97 zł brutto z czego 368 117 zł (do 63, 63 %) dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w budowę tej drogi Pani Radnej Marii Waleska oraz Sołtysowi Wojciechowi Zapotocznemu wraz z cała Radą Sołecką.

 

 

 

Wersja XML