Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków  Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany na lata 2022 – 2024 Norbert Dreier ogłasza nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

Ogłoszenie o naborze do Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany:

PDFMRG ogłoszenie o naborze.pdf

Zgłoszenie kandydata następują poprzez złożenie wypełnionego wniosku rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami dotyczącymi spełniania kryteriów:

DOCMRG nabór WNIOSEK REKRUTACYJNY.doc

Wniosek należy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Łubniany z dopiskiem "Młodzieżowa Rada Gminy Łubniany - zgłoszenie kandydata" do 20 maja 2022 r.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany opisana jest w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXV/257/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łubniany.

https://bip.lubniany.pl/download/attachment/24509/uchwala_nr_xxxv_257_21.pdf

Wersja XML