Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga!

W dniu dzisiejszym nastąpiła awaria telefonów w Urzędzie Gminy Łubniany, w związku z czym prosimy o kontakt drogą mailową. Awaria wystąpiła po stronie operatora. Została zgłoszona i ma zostać usunięta niezwłocznie.

Informacje teleadresowe:

https://lubniany.pl/341/29/informacje-teleadresowe.html

*Aby skontaktować się z pracownikiem za pośrednictwem poczty e-mail proszę skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru:

imie.nazwisko@lubniany.pl lub imie.nazwisko_nazwisko - w przypadku nazwisk dwuczłonowych (bez użycia polskich znaków).

Wersja XML