Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz zbiórki szkła i pojemników na szkło (poza harmonogramem)

Mieszkańcy, którzy dzierżawią kosze na BIO od Firmy Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach mają możliwość

Rodziny, którym zostały przydzielone większe kosze na śmieci (np. 240 l lub 360 l), a otrzymały mniejsze (120 l) proszone są o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany, tel. 77 42 70 591.

Brak opisu obrazka

Wersja XML