Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminarz dostarczenia pojemników na śmieci

Brak opisu obrazka

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 10 pkt 4 umowy pomiędzy Gminą Łubniany, a Firmą Remondis Opole sp. z o.o. - nowy wykonawca będzie odbierał zarówno odpady z pojemników, jak i te leżące bezpośrednio obok pojemnika - wiemy, że to budziło wątpliwości naszych Mieszkańców.

Wersja XML