Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja "dodatku osłonowego" w Gminie Łubniany

Realizacja "dodatku osłonowego" w Gminie Łubniany.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, informujemy, że realizacją ww. programu w Gminie Łubniany będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.

Ustawa ma pomóc gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryteria dochodowe w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu składania wniosków oraz obsługi świadczenia można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr tel. 77 421 19 58.

Informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/.../zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML