Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Łubniany, dnia 5 stycznia 2022

RG.3137.1.2022.KL

 

Mieszkańcy Gminy Łubniany

W związku ze zmianą wykonawcy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łubniany informujemy, że firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach podczas ostatnich odbiorów będzie również odbierać pojemniki. Do czasu podstawienia pojemników zostaną do Państwa dostarczone worki na odpady. Nowy wykonawca będzie dostarczał pojemniki do końca bieżącego miesiąca tj. stycznia. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na dotychczasowych zasadach.

O ewentualnych zmianach będziemy informować w późniejszym czasie

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
Piotr Dziedzic

Brak opisu obrazka

Wersja XML