Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje KRUS

Warsztaty artystyczne nagrodą w corocznym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, organizowanym przez KRUS

Opolski KRUS, w ramach corocznie organizowanego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod nazwą „Bezpiecznie na wsi”, współpracuje od kilku lat ze Szkołą Plastyczną w Opolu, która organizuje laureatom szczególną formę nagrody.

Pod okiem nauczycieli – wykładowców Opolskiego Plastyczniaka, nagrodzone dzieci biorą udział w specjalistycznych zajęciach, przygotowanych z myślą o rozwijaniu ich pasji w wielu różnych dziedzinach plastycznych.

Opolski Plastyczniak tak opisuje przeprowadzone niedawno zajęcia:

„Zajęcia artystyczne w Plastyczniaku to nie tylko szansa na zdobycie cennych umiejętności, rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości, ale i relaks, aktywny wypoczynek i dobra zabawa. Przekonali się o tym ostatnio laureaci XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Opolu.

Laureaci Konkursu zostali zaproszeni na warsztaty, a nagrodzone prace zostały wyeksponowane na pierwszym piętrze plastyczniakowego Ogniska. W ramach tego wydarzenia uruchomiono dwie pracownie – uczestnicy warsztatów mogli dzięki temu spróbować swych sił w różnych dziedzinach plastycznych i nauczyć się kilku technik. Zajęcia prowadzili artyści plastycy, pedagodzy opolskiego Plastyczniaka. Warsztaty z podstaw projektowania, przeprowadzone przez panią Annę Grzesik zakładały wykonanie ekologicznej kartki świątecznej. Uczestnicy warsztatów poznali w trakcie pracy podstawowe etapy procesu projektowania: najpierw tworzyli szkic, wybierając z kilku swoich pomysłów na wykonanie eko-kartki ten najlepszy, potem realizowali projekt z użyciem różnych eko-materiałów: suszu roślinnego, kartonu karbowanego, wełny, lnu, konopi, maty kokosowej i gazet.

Druga część warsztatów odbyła się w pracowni ceramiki pod okiem pani Anny Boruch-Kuńki i pana Krzysztofa Rzepczyńskiego. Uczestnicy warsztatów mieli do wykonania mozaikę, inspirowaną jesiennym pejzażem. W skupieniu układali kompozycje złożone z małych, nieregularnych, barwionych na różne kolory elementów. Po ułożeniu mozaik podkłady, wzmocnione nylonową siatką, zostały z drugiej strony zalane gipsem.

To kolejna już edycja warsztatów, które organizuje szkoła, przy współpracy z KRUS-em – wyjaśnia pani Dyrektor Małgorzata Gałązka. W zeszłym roku warsztaty nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, więc tym bardziej cieszymy się tegoroczną edycją Konkursu, w ramach której udało się warsztaty zorganizować”.

Ze względu na trwającą pandemię zajęcia odbywają się dwuetapowo, tzn. w dwóch terminach, co umożliwia bezpieczny udział dzieci w warsztatach, przy zachowaniu wszystkich zaleceń epidemicznych.

 

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym jest możliwość - od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną - finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłacana jest indywidualnie przez rolnika.

Osoba, która ubiega się o finansowanie składek winna:

 

Drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS

Sam fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzić pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.

 

Zachowaj ostrożność zimą!

Nawiązując do obecnej pory roku, zbliżających się ferii zimowych dla dzieci oraz panujących za oknem warunków pogodowych Oddział Regionalny KRUS w Opolu przekazuje zalecenia prewencyjne, dotyczące zapobiegania upadkom, adresowane szczególnie do dzieci:

 

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML