Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończyła się procedura odbiorowa remontu odcinka drogi powiatowej 1703 O - odcinka ul. Opolskiej w Masowej

Brak opisu obrazka

"Wspólna praca to sukces" Henry Ford

Zakończyła się procedura odbiorowa remontu odcinka drogi powiatowej 1703 O czyli odcinka ul. Opolskiej w Masowie - wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego w Opolu i Gminy Łubniany.

Henryk Lakwa - Starosta Opolski dziękujemy za spotkanie i odwiedzenie Gminy Łubniany.

Przypomnijmy remont przewidywał m.in. wymianę nawierzchni i poszerzenie jezdni i kosztował blisko 900 tys. zł., z czego Gmina Łubniany dołożyła 300 tys. zł

*zdjęcie pochodzi ze Henryk Lakwa - Starosta Opolski

Wersja XML