Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socialnego

Z okazji obchodzonego niedawno Dnia Pracownika Socjalnego Wójt Paweł Wąsiak odwiedził Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

"Wasza praca jest bardzo wymagająca i trudna. Pomoc człowiekowi w potrzebie zawsze wymaga szczególnej empatii i otwartości.

Pamiętajcie o tym, że Człowiek jest zawsze ważniejszy, niż procedury, sprawozdania i statystyki, choć o nich też musicie pamiętać. Dziękuję za troskę o Mieszkańców naszej Gminy i życzę wiele satysfakcji i ludzkiej życzliwości" - Wójt Gminy Łubniany, Paweł Wąsiak.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie

dps.jpeg

Wersja XML