Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"16 Dni Bez Przemocy”

"16 Dni Bez Przemocy”

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

- rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

- zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Gdzie szukać pomocy?:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach 774211958

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 774270533

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu 500773635

Bezpłatne poradnictwo:

-psychologiczne

-pedagogiczne

-prawne

-socjalnego

-mediacje

• Nieodpłatna Pomoc Prawna: przy Urzędzie Gminy w Łubnianach - dyżur: czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.00

• Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim tel. 47 863 72 03

• Policja tel. 112/997

Akcja trwa od 25 listopada do 10 grudnia 2021r. 

Wersja XML