Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 481/2021/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 21 października 2021 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany w roku 2021”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 17 066,00 zł (netto). Kwota dotacji wyniosła 10 154,27  zł z czego kwota 5 832,75 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 4 321,52 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 6 911,73 zł).

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 16,665 Mg (1283 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 20 posesji położonych na terenie gminy Łubniany.

Wersja XML