Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK)

 

Z TPK możesz skorzystać w razie:

-nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ;

-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

Dostępność TPK:

-poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

-od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia

-w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

 

Więcej informacji na:

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/

 

Wersja XML