Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany

Brak opisu obrazka

Gmina Łubniany uzyskała od Ministra Cyfryzacji funkcje punktu potwierdzającego profil zaufany

Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Co zyskasz

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:

W jaki sposób będzie można założyć Profil Zaufany?

Należy najpierw zarejestrować się (założyć konto użytkownika) na portalu www.pz.gov.pl https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage ), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w punkcie potwierdzającym w Urzędzie Gminy w Łubnianach (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do urzędu). W urzędzie legitymujemy się ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a urzędnik porównuje dane osobowe, czy są zgodne z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status Profilu Zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Jak długo ważny jest profil zaufany?

Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być przedłużona na taki sam okres

Gdzie potwierdzić profil zaufany?

Urząd Gminy Łubniany
Ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
Pokój nr 9

od poniedziałku – piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubniany

Więcej informacji o profilu zaufanym znajdziesz na https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

Wersja XML