Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kwalifikacja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 26 lipca 2021r. do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

Terminy kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Łubniany:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję zgodnie z art. 32 ust.10 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Wersja XML