Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ford Transit CUSTO będzie służył Seniorom

Gmina Łubniany zakupiła 9-osobowy Ford Transit CUSTO.

Samochód jest w pełni dostosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami, w tym osób starszych m.in. posiada windę i miejsce na wózek.

Co ważne! - zakup samochodu w kwocie 152 400 zł został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowo projekt zakłada sfinansowanie paliwa, ubezpieczenia, przeglądu technicznego oraz wynagrodzenia dwóch kierowców przez okres 2 lat.

To kolejna spełniona obietnica wyborcza Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany – zapowiadana jako „TAXI Senior”.

Mieszkańcy Gminy Łubniany mający problemy z poruszaniem się mogą skorzystać z darmowego transportu.

Transport jest dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20, głównie na terenie Gminy Łubiany. Oferujemy jednorazowy lub stały przejazd z domu pod wskazany adres, którym może być lekarz, urząd czy też np. muzeum, teatr.

Bezpłatny przyjazd przysługuje:
- osobom do 18 roku życia, które mają trudności w poruszaniu się;
- osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub/oraz w wieku senioralnym
- osobom korzystającym z DDP w Biadaczu.

Warunkiem skorzystania z usługi jest rejestracja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (spełnienie wymogów formalnych) oraz zapoznanie się i zastosowanie się do regulaminu usługi DOOR-TO-DOOR (od drzwi do drzwi).

Aby zamówić transport należy dokonać rezerwacji najpóźniej 2 dni przed planowanym przejazdem. Można tego dokonać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Łubiany, ul. Opolska 53) oraz telefonicznie:
- 77 42 11 958 (w godzinach pracy GOPS)
- 506 160 374  (w godzinach 7:00-20:00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach jako jeden z dwóch w województwie będzie realizować projekt door-to-door.

 

 

 

 

Wersja XML