Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Promocji

REFERAT PROMOCJI
 
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 22. Telefon: 77 427 05 79

Załatwiane sprawy:

  1. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (51,50KB)

DOCInformacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych (56,00KB)

RTFWydawanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wytyczne (45,67KB)

XLSXWykaz placówek na terenie Gminy Łubniany posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (26,66KB)


Opis zadania mającego na celu zdrowy styl życia oraz promocja ciekawych form spędzania wolnego czasu

DOCOpis zadania (23,00KB)

Wersja XML