Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Łubniany - jedną z 42 gmin w regionie, które są partnerami projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE, realizowanego przez Urząd Marszałkowski

Baner promujący projekt "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego"

Gmina Łubniany - jedną z 42 gmin w regionie, które są partnerami projektu
„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”
w ramach programu LIFE, realizowanego przez Urząd Marszałkowski.

 

18 maja 2021 r. Gmina Łubniany podpisała umowę o  Partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE.

Projekt ten zakłada organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania w ramach programu ochrony powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza.

Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych oraz instytucji lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających ochronę powietrza w regionie.

Projekt będzie trwać od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.

Całkowity koszt działań wyniesie 21 808 EUR, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie w wysokości 18 808 EUR, a wkład własny Gminy Łubniany do projektu wyniesie 3000 EUR.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

 

Wersja XML