Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Łubniany

W dniu 16 października 2012 r. w Urzędzie Gminy Łubniany odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaproszeni zostali Dyrektorzy Publicznych Szkół Podstawowoych, Publicznych Przedszkoli, Publicznego Gimnazjum z terenu gminy Łubniany wraz z członkami Komisji Oświatowej, na czele z Przewodniczącą ww. Komisji. W uroczystości brali również udział Wójt Gminy Łubniany wraz z Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, p. B. Bort. P. K. Baldy złożył wszystkim dyrektorom życzenia oraz podziękowania za trud i pracę wykonywaną każdego dnia w prowadzonych placówkach. Przekazał także przedstawicielom jednostek oświatowych nagrodę Wójta Gminy Łubniany dołączając tym samym dyplom uznania wraz z kwiatami. Na zakończenie zaproszeni goście zostali poczęstowani kawą i ciastem.

 

Wersja XML