Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI pozyskała środki z kolejnego projektu

Zakupiony sprzęt

Tym razem udało się pozyskać dotację w ramach "Otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich" przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Projekt "Aktywna Brynica" zyskał aprobatę Zarządu Województwa Opolskiego, dzięki czemu organizacja z Gminy Łubniany znalazła się gronie 22 szczęśliwców spośród 64 złożonych ofert.

Z pozyskanych środków "Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu AKTYWNI" zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, który ułatwi - od strony technicznej - organizację życia kulturalnego dla mieszkańców Gminy, jak również województwa opolskiego, którzy będą uczestniczyli w wydarzenia organizowanych przez Fundację.

Działania podejmowane przez Fundację służą przede wszystkim integracji i promowaniu aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców terenów wiejskich. Dzięki pozyskanej bazie sprzętowej będzie mogła, współpracując z innymi podmiotami z terenu Gminy Łubniany dysponującymi inną bazą techniczną, organizować wydarzenia po znacznie obniżonych kosztach, co niewątpliwie przełoży się na komfort odbiorców.

Brak opisu obrazka

Zakupiony sprzęt wpłynie na jakość podejmowanych przez Fundację inicjatyw  w zakresie działań non profit w obrębie szeroko pojętej kultury.

 

Wersja XML