Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych
źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem
nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej - tablica informacyjna

Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany oraz poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Drugą miarą efektywności ekologicznej podejmowanych działań będzie redukcja emisji pyłu PM 10.

Beneficjent: Gmina Łubniany

Wersja XML