Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promuje mediację plakatem

Maksymilian Romanowski, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Łubnianach zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Nagrodę otrzymał z rąk Marcina Romanowskiego, wiceministra sprawiedliwości.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, organizator konkursu, zmagania przeznaczone były dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pomysłodawcom przyświecała idea upowszechniania wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Z nadesłanych prac wybrano 12 najlepszych plakatów. Dały one podstawę do stworzenia kalendarza promującego mediację.

Gratulujemy Maksymilianowi zajęcia tak wysokiego miejsca w ogólnopolskim konkursie!

 

 

 

 

Wersja XML