Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czerwona strefa w całej Polsce

Brak opisu obrazka

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju:

Apel do Seniorów - zwłaszcza do osób po 70. roku życia - o ograniczenie przemieszczania się.

Zostaje uruchomiony program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegóły: https://wspierajseniora.pl/

Wersja XML