Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skorzystaj na współpracy polsko-niemieckiej!

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma, jakie do Wójta Gminy Łubniany skierowała Pani Ewa Nocoń z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Warto skorzystać z propozycji wymiany młodzieży w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin i powiatów.

Przypomnijmy, że partnerską Gminą dla Gminy Łubniany jest Arnstein.

Wersja XML