Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 374/2020/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 17 września 2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany w roku 2020”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 313,92 zł. Kwota dotacji wyniosła 4 904,46  zł z czego kwota 2 451,79 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 2 452,67 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 4 409,46 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 8,535 Mg (569 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 9 posesji położonych na terenie gminy Łubniany.

Wersja XML