Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaostrzenie zasad epidemicznych

Brak opisu obrazka

Zaostrzenie zasad epidemicznych - od soboty 10 października:
 • Maseczki  - obowiązek zakrywania ust i nosa przestrzeni publicznej
 1. w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 2. nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parków, plaży;
 •  Wydarzenia sportowe i kulturalne - mogą się odbywać z 25 proc. publiczności
 • Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni - limit do 100 osób
 • Gastronomia - w lokalu gastronomicznym może przebywać jedna osoba na cztery metry kwadratowe, klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą jeść i pić; usta i nos musi zakrywać również obsługa
 • Zgromadzenia - utrzymany zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, odległość między poszczególnymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, a uczestnicy (zasłaniający usta i nos) muszą pozostawać w odległości półtora metra od siebie
 • Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne - może w nich przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych
 • Siłownie - może w nich przebywać jedna osoba na siedem metrów kwadratowych
 • Wesela i inne rodzinne uroczystości - limit 75 osób z wyjątkiem obsługi (te zmiany wchodzą w życie od 17 października 2020 roku), dopuszcza się, aby na takich uroczystościach nie zakrywać ust i nosa
 • Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju - limit 100 osób z wyjątkiem obsługi.
 • Kluby nocne i dyskoteki - zakaz prowadzenia działalności.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa

Wersja XML