Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolniku wywiąż się z obowiązku spisowego

Obowiązkiem spisu objęte jest każde gospodarstwo rolne o powierzchni:

1. 1 ha i więcej użytków rolnych,
2. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące produkcję roślinną o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

3. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych), ale prowadzące produkcję zwierzęcą o znaczącej skali, określonej następującymi progami:

4. Mniejszej niż 1 ha użytków rolnych, ale prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Wersja XML