Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wiaty biesiadnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice

Logo programu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja Budowa wiaty biesiadnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań
w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice
mająca na celu rozwój niekomercyjnej infrastruktury poprzez budowę wielofunkcyjnej wiaty biesiadnej z ekologicznym oświetleniem
w miejscowości Kolanowice
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
Przewidywane wyniki operacji: Wiata biesiadna z tzw. Kuchnią letnią i ekologicznym oświetleniem.

 

Tytuł operacji

Budowa wiaty biesiadnej jako nowego, niekomercyjnego i ekologicznego miejsca spotkań
w dorzeczu Małej Panwi w sołectwie Kolanowice

Wartość operacji

Ogółem -  126 000,00 zł

w tym środki z:

EFRROW – 74 970,00 zł

Wkład własny – 51 030,00 zł

Nazwa działania i poddziałania PROW
2014-2020

Operacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania:  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej.

Cele operacji

Celem operacji jest rozwój niekomercyjnej infrastruktury poprzez budowę wielofunkcyjnej wiaty biesiadnej z ekologicznym oświetleniem w miejscowości Kolanowice.

Wyniki operacji

Wybudowanie wielofunkcyjnej wiaty biesiadnej o powierzchni ok 120m2 z ekologicznym oświetleniem i miejscem do zrobienia grilla, wysuszenia w tzw. Kuchni letniej.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Łubniany

Wersja XML