Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Godziny działania punkty do samospisu

Rolniku! Możesz się spisać w każdym Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Urzędzie Statystycznym w Opolu.

Miejsce do spisu jest oznaczone:

Grafika informująca o miejscu, w którym można dokonać samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Punkt spisowy na terenie Gminy Łubniany mieści się w Urzędzie  Gminy Łubniany ul. Opolska 104, pok. 11 w dniach:

tel. kontaktowy 77 4270 592 w godzinach pracy urzędu. Osoba udzielająca wsparcia p. Agnieszka Bielecka Kierownik Ref. Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Z-ca Gminnego Komisarza Spisu Rolnego/Koordynator Gminny.

Wersja XML