Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pożegnamy ks. Radosława Chałupniaka

Brak opisu obrazka

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o tym, że 23 czerwca (nad ranem) do wieczności odszedł ks. prof. Radosław Chałupniak. Dziekan Wydziału Teologicznego, mieszkaniec Brynicy.

Uroczystości pogrzebowe:

- Eksportacja – piątek, 26 VI 2020 r. godz. 18.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy;

- Pogrzeb – sobota, 27 VI 2020 r. godz. 10.00 w kościele pw. św. Szczepana w Brynicy;

Ks. Radosław Chałupniak urodził się 2 grudnia 1967 r. w Opolu, święcenia kapłańskie przyjął w 1993. W latach 1993-1997 odbył studia specjalistyczne z katechetyki na KUL pod opieką ks. prof. Mieczysława Majewskiego; zaś w latach 1995-1997 kształcił się w Podyplomowym Studium Psychoterapii w Lublinie. Został wykładowcą katechetyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W 2007 roku stworzył w Brynicy, w dawnym klasztorze sióstr służebniczek, „Domek” – miejsce spotkań oazowych dla młodzieży z diecezji opolskiej.

Jak sam pisał na stronie internetowej „Domku” - Brynicki domek... ma "duszę". Tę duszę tworzy niezwykła historia klasztoru od prawie stu lat. W tym miejscu wiele osób się modliło, pomagało innym, dzieliło swą wiarą i miłością. Klasztor był ważnym miejscem spotkania i odkrywania tego, co w życiu ważne.

W latach 2000-2010 był duszpasterzem akademickim w D.A. RESURREXIT w Opolu. W latach 2001-2015 zasiadał w Radzie Programowej czasopisma „Katecheta”. Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych, od 2002 członek EEC (Europejskiej Ekipy Katechetycznej), od 2010 EuFReS (Europejskiej Ekipy ds. Szkolnej Lekcji Religii), od 2015 Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Od 2012 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

16 czerwca 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Był naczelnym redaktorem czasopisma "Katecheta" (15 października 2015 – 31 grudnia 2016).

Od 1 września 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Teologicznego UO.

Msza święta pogrzebowa będzie transmitowana w internecie, na kanale YT parafii w Brynicy.

Rodzinie i Przyjaciołom ks. prof. Radosława Chałupniaka składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zdjęcie: Diecezja Opolska

 

Wersja XML