Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabrzmiał ostatni dzwonek!

Szczególnie drugie półrocze zapadnie wszystkim w pamięci, przez skutki epidemii wirusa SARS-Cov-2. Także dziś w trakcie zakończenia roku, obowiązywały w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Łubniany zasady reżimu sanitarnego. Mimo przeciwności udało wspólnocie szkolnej i przedszkolnej dotrwać do wakacji.

- Cieszę się, że udało się zakończyć ten trudny rok szkolny, że wszyscy uczniowie otrzymują promocję do kolejnych klas, a ósmoklasiści zdali egzamin kończący edukację w szkole podstawowej. Zdaliście pierwszy najważniejszy egzamin w życiu, za co biję Wam brawo. – mówił w trakcie pożegnania ósmoklasistów dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej Artur Baziuk.

Szkołę odwiedził wojewoda opolski Adrian Czubak, który na ręce absolwentów przekazał listy gratulacyjne i drobne upominki.
- Dzisiaj kończycie szkołę, kończycie ósmą klasę. Zdaliście pierwszy poważny egzamin w życiu. Kilka ostatnich miesięcy pokazało, że mimo wszelkich przeciwności jak się chce, to można wiele zrobić. Przed wami ogromne plany i marzenia i trzeba bardzo chcieć, aby to zrealizować. Z całego serca życzę, aby wszystko to się Wam spełniło. – mówił do młodzieży Adrian Czubak.

Wojewoda zaapelował również do uczniów: - Przed Wami troszkę odpoczynku – pamiętajcie – zabawa, odpoczynek, jak najbardziej. Ale to bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Paweł Wąsiak, wójt Gminy Łubniany, zauważył, że epidemia wpłynęła na integrację środowiska szkolnego.
- Mam wrażenie, że cała szkoła i jej społeczność bardziej się do siebie zbliżyła. Cieszę się tym bardziej, że na terenie Gminy Łubniany nie było dziecka, z którym nauczyciel nie miał w trakcie nauczania zdalnego kontaktu. Świeżo-upieczonym Drodzy Ósmoklasiści – pamiętajcie o swojej Szkole, pamiętajcie o swojej Gminie, idźcie dalej, bądźcie otwarci i zdobywajcie wiedzę!

Życzymy zdrowego i bezpiecznego odpoczynku!


 

 

Wersja XML