Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa lokalna

Free tutoring sessions.png

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez jednostkę samorządową we współpracy z mieszkańcami na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.

Współudział mieszkańców może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Składanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowane. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Wójta Gminy Łubniany.

DOCXWniosek o realizację przedsięwzięcia w trybie lokalnych inicjatyw z Klauzulą 07.02.docx (18,56KB)

PDFzarzadzenie_nr_40_z_2020.pdf (1,00MB)

Komórką Gminy Łubniany, która odpowiada za przyjmowanie i obsługę wniosków w ramach inicjatywy lokalnej jest Referat Promocji i Turystyki.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Sobota

Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tel.: 77 427 05 79

 

Wersja XML