Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścieżka pieszo-rowerowa Brynica-Opole

Ścieżka pieszo-rowerowa Brynica-Opole (Świerkle) - inwestycja realizowana jest zgodnie z planem, w bardzo dobrym tempie.

Trwają zaawansowane prace na największej z obecnie prowadzonych inwestycji, wzdłuż drogi powiatowej 1702-O od miejscowości Brynica do granic miasta Opole.

#rozwijamyGminęŁubniany

 

 

 
Wersja XML