Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laptopy przekazane do szkół

Dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy Łubniany odebrali już zakupione dla placówek komputery.

To efekt działania, w którym pozyskaliśmy fundusze z programu Polska Cyfrowa na zakup laptopów. Usprawnią one edukację zdalną naszej młodzieży.

Paweł Wąsiak, Wójt Gminy Łubniany serdecznie dziękuje pracownikom zaangażowanym w sprawne pozyskanie tych funduszy.

Wiemy, że nauka w czasie pandemii wymaga ogromnego wysiłku od uczniów, rodziców i i nauczycieli - mamy nadzieję, że pozyskany sprzęt ją nieco ułatwi.

Zakup zostanie sfinansowany w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 

Wersja XML