Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie-Sami-Dzielni w Gminie Łubniany

Brak opisu obrazka

Nie-Sami-Dzielni również w Gminie Łubniany.

Kolejna pomoc dla seniorów!

Dożywianie osób niesamodzielnych i usługa kuriera społecznego – te dwa udogodnienia pojawią się w Gminie Łubniany.

To efekt porozumienia, jakie Wójt Gminy Łubniany, Paweł Wąsiak podpisał z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu - bardzo dziękujemy!

Projekt pod nazwą „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” będzie koordynował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnianach.


To odpowiedź na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Starsi i samotni często nie mogą liczyć na zrobienie najpotrzebniejszych zakupów, a co za tym idzie ciężko coś im ugotować.

Z pomocą przyjdzie tzw. Kurier społeczny, który zrobi najpotrzebniejsze zakupy. Z kolei 20 osób niesamodzielnych (wskazanych przez GOPS) będzie otrzymywało codziennie ciepły posiłek.


Projekt będzie realizowany do 30 czerwca lub do ustania epidemii.

Wersja XML