Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 10, 10A. Telefon: 77 427 05 82

Załatwiane sprawy:

 1. Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 2. Akty stanu cywilnego:
  1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  2. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  3. Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Łubnianach
  4. Wpis zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru USC/Transkrypcja aktu,
  5. Odtworzenie aktu stanu cywilnego,
 3. Dziecko:
  1. Oświadczenie o nazwisku dziecka,
  2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
  3. Zgłoszenie urodzenia dziecka,
 4. Małżeństwo:
  1. Uroczystość „Złotych Godów”,
  2. Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny),
  3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym (tzw. ślub konkordatowy),
  4. Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem przed kierownikiem USC (ślub cywilny),
  5. Związek Małżeński poza granicą kraju,
 5. Rozwód:
  1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego przez rozwód małżeństwa,
  2. Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE),
  3. Wpisanie zagranicznego wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (nie dotyczy państw UE),
 6. Zgon. Rejestracja zgonów – sporządzenie aktu zgonu,
 7. Zmiana imienia i nazwiska.
Wersja XML