Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z "Herodów" wrócili z wyróżnieniem

Zespół Teatralny „Urwipołcie” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach, 25 stycznia zaprezentował się na scenie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, podczas XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Herody 2020”. Jego celem jest pielęgnowanie oraz popularyzacja bogatej obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Organizatorem imprezy jest Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim, a patronat nad wydarzeniem objął Urzędu Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Jury w składzie: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska z Katedry Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i mgr Elżbieta Oficjalska z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, po obejrzeniu 12 spektakli (w kategorii zespołów dziecięcych ze szkół podstawowych), postanowiło przyznać pięć nagród. Wśród nich uznanie znaleźli reprezentanci Łubnian, otrzymując wyróżnienie (jedno wśród dwóch przyznanych).

Grupa – pod kierunkiem pani Jolanty Begińskiej przedstawiła scenkę kolędowania zgodną z wielowiekową tradycją. Co warte podkreślenia, młodzi aktorzy swoje role – mówione i śpiewane – wykonywali po części śląską gwarą. Fachowych porad w doborze repertuaru udzielał dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury, Krystian Czech.

 

 

 

Wersja XML