Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aglomeracja Opolska w 2018 r.

Publikacja zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą Aglomeracji Opolskiej w 2018 r. Opracowanie odnosi się do głównych obszarów badań statystycznych dotyczących ludności, ruchu naturalnego, migracji, rynku pracy, edukacji, kultury, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, finansów publicznych, mieszkań i ochrony środowiska. Rozkład i natężenie wybranych zjawisk obrazują elementy graficzne w postaci map i wykresów.

PDFAglomeracja Opolska w 2018 r.

XLSXAglomeracja Opolska w 2018 r. – tablice

Wersja XML