Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (1989 r.) oraz upamiętnienie uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka (1959 r.).

Celem tych dokumentów jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Z tej to okazji Nauczyciel PSP w Łubnianach Norbert Dreier spotkał się 19 listopada w Warszawie z Markiem Michalakiem, Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznikiem Praw Dziecka (od 25 lipca 2008 r. do 14 grudnia 2018 r.).

Do dzieci i dorosłych Marek Michalak skierował następujące zdania:
"Dziecko to człowiek tu i teraz!
Pamiętajmy o tym nie tylko
20 listopada - podczas Ogólnopolskiego
Dnia Praw Dziecka!
Najserdeczniej i korczakowsko"
Marek Michalak

Bardzo dziękujemy.

Uwaga wszystkich w tym dniu kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Najmłodsi w naszej Gminie również poznawali swoje prawa - m.in. równość praw każdego dziecka, prawo do warunków zapewniających wszechstronny rozwój, prawo do nazwiska i obywatelstwa, prawo do opieki nad matką i dzieckiem, obowiązek specjalnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, znaczenie miłości, zrozumienia i opieki rodzicielskiej, prawo do nauki, rozrywek i sportu, prawo do ochrony i pomocy, obowiązek ochrony przed zaniedbaniem, okrucieństwem i wyzyskiem, prawo do ochrony przed dyskryminacją i wychowanie w duchu tolerancji.

Przedszkolu w Brynicy dziękujemy za dokumentację fotograficzną.

 

 

Wersja XML