Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Łubniany informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Łubniany zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać deklaracje o w/w odpadach w terminie do 15.11.2019 r.

Wzór w/w deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Łubniany - pokój nr 1 lub 11 wraz z załącznikiem.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Łubniany ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegółowe informacje - Urząd Gminy w Łubnianach, pokój nr 1 lub 11 w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  77 4270591, 77 4270592.

DOCXDeklaracja na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wersja XML