Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej” - wniosek oraz regulamin

Wniosek oraz regulamin na otrzymanie dotacji dofinansowanej z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Łubniany poprzez likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zastosowanie ekologicznych rozwiązań związanych z przyłączeniem nieruchomości indywidualnych do sieci gazowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , działanie 5.5 ochrona powietrza w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych)  oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła gazowe.

DOCXWNIOSEK 5.5.docx

PDFregulamin piece.pdf

Wersja XML