Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP w Jełowej wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Brak opisu obrazka

OSP w Jełowej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

To druga jednostka z terenu Gminy - po OSP Łubniany - wpisana do krajowego rejestru. Dzięki temu nasi ochotnicy będą mogli samodzielnie prowadzić akcje ratownicze, ułatwi to też starania o nowy sprzęt.

Wójt Paweł Wąsiak spotkał się z Komendantem Miejskim PSP w Opolu Leszkiem Koksanowiczem. Podczas spotkania omówiono możliwości rozwoju ochrony przeciwpożarowej naszej Gminy i gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wersja XML