Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Sołtysów

Spotkanie z Sołtysami Gminy Łubniany dotyczące funduszu sołeckiego.

Regulamin funduszu sołeckiego, wzory dokumentów, harmonogram zebrań wiejskich, projekt nowego statutu sołectwa - to niektóre zagadnienia dzisiejszego spotkania, które poprowadziła Anna Geisler, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.

Dziękujemy za przybycie Sołtysom, Radnej Annie Patelskiej - Przewodniczącej Komisji Samorządowej i Zastępcy Wójta Gminy Łubniany Mariuszowi Piestrakowi.

Fundusze sołeckie działają już w zdecydowanej większości gmin w Polsce. Przypomnijmy Rada Gminy Łubniany w marcu tego roku jednogłośnie przegłosowała fundusz sołecki, który był jednym z głównych postulatów wyborczych Pawła Wąsiaka, Wójta Gminy Łubniany.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy na rok 2020 zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.
Nie tylko rady sołeckie, ale również zebranie sołeckie, czyli MIESZKAŃCY będą decydować jakie inicjatywy sfinansować z funduszu.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie do 30 września do wójta przez sołectwo wniosku wraz z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem z zebrania.

 

 

Wersja XML