Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na "Osiedlu Kwiatów" w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany - podpisane umów z wykonawcami

Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Szanowni Państwo,

W dniu 28.08.2017 r. podpisane zostały umowy dotyczące realizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie, gmina Łubniany”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania, których wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego:

Celem operacji jest umożliwienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków jednorodzinnych istniejących oraz mogących powstać  na "Osiedlu kwiatowym"  poprzez budowę 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i budowę  pompowni przydomowych do zabudowanych posesji w Luboszycach, oraz zabezpieczenie dostawy wody pitnej mieszkańcom gminy Łubniany poprzez rozbudowę stacji wodociągowej w Kobylnie.

Zakończenie realizacji całego projektu zakładane jest na do 30 maja 2018 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 142 968,06 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1 999 870,00 zł.

 

Wersja XML