Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walczymy ze smogiem

Gmina Łubniany jest jedną z trzech w powiecie opolskim, które przystąpiły do porozumienia z samorządem województwa w sprawie poprawy jakości powietrza. 

 "Porozumienie to jeden z elementów projektu pn. Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego. Za tą nazwą kryją się kompleksowe działania na rzecz czystszego powietrza. 

– Już dawno rozpoczęliśmy proces, który ma doprowadzić do likwidacji pieców niskiej jakości. 12 samorządów złożyło wnioski do RPO na wymiany pieców. To bardzo dobra podstawa do zmian. Dzisiejsze porozumienie zaś daje początek całemu procesowi związanemu z wnioskiem do programu LIFE, który jest związany z monitorowaniem i ochroną powietrza – mówi marszałek Andrzej Buła. – Angażujemy samorząd województwa i samorządy lokalne.  Przygotowujemy ludzi, którzy będą zajmowali się tym problemem – dodaje. 

Głównym celem projektu jest lepsze i skoordynowane działanie na wszystkich szczeblach administracji publicznej w regionie.  Co zyskają na tym mieszkańcy?  Między innymi wsparcie wykwalifikowanych doradców, którzy pojawią się w każdej gminie i będą mogli pomóc każdemu, kto się do nich zgłosi, np. w wyborze ekologicznego źródła ciepła. Będzie także wspólna dla całego regionu aplikacja, dzięki której będzie można śledzić zanieczyszczenia powietrza. We wszystkich gminach województwa – nie tylko tych partnerskich – będą zainstalowane czujniki powietrza" - tak opisuje założenia projektu Urząd Marszałkowski na, stronie www.opolskie.pl.

Będziemy informować o kolejnych etapach tego antysmogowego przedsięwzięcia.

Brak opisu obrazka

Wersja XML